Erwan Sene’s Interview on 032c

Parisian artist Erwan Sene is a poly­math, nav­i­gat­ing the inter­play of sound, sculp­ture, per­for­mance, and the nar­ra­tives with­in. Take, for instance, the son­ic odyssey JUnQ (or, the Journal of Unsolved Questions), a project encom­pass­ing a full-length album, exhi­bi­tion, and book,…
Read More
84ea591dd007d5de38b8d27dde561e1b11999af3 1997x3013

Live performance van Erwan Sene op Zondag 29 Okt.2023 om 15:00

Het laat­ste week­end van de ten­toon­stelling Datacomb Area van Erwan Sene valt samen met de eerste edi­tie van Kortrijk Art Weekend. Hiervoor zijn wij ook open op vri­jdag, zater­dag en zondag. Op zondag 29 okto­ber doet de kun­ste­naar een live per­for­mance in de ten­toon­stelling vanaf…
Read More
2309 ERWAN DATACOMB 159 1

Erwan Sene in Night Shift at Kanal Centre Pompidou Brussel

Van futur­ist folk over afro­trance tot poly­fonis­che mise-en-scènes: muziek is opnieuw de lijm tussen arti­esten die zich niet in vak­jes lat­en stop­pen tij­dens de derde edi­tie van Night Shift. Een week­end lang wor­den de gren­zen tussen sti­jlen en dis­ci­plines vakkundig afge­tast en…
Read More
C0 B444 C9 6038 4 E87 9 BE3 7 BB36 D782666

Liebaert Projects neemt deel aan Kortrijk Art Weekend 27.-28.-29.Oct.2023

Met de ten­toon­stelling DATACOMB AREA’ van Erwan Sene neemt Liebaert Projects deel aan de allereer­ste edite van Kort­rijk Art Weekend. De verenig­ing Kortrijk Art ver­te­gen­woor­digt meer dan 20 orga­ni­sa­ties, pri­vé en pub­liek, die beel­den­de kun­st pro­gram­me­ren en tonen…
Read More
Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1 019

Sebastian Jefford in gesprek met Mike Oehler

MO: Ik wilde je iets vra­gen over de Middeleeuwen. Na uw werk is er vaak sprake geweest van een sub­tiele knipoog ernaar, of van een mater­iële gevoe­ligheid die ideeën lijkt te sug­ger­eren van wat ik een Europese mid­deleeuw­er van de pop­u­laire ver­beeld­ing zou noe­men. Toch gebruik je…
Read More
Sebastian Jefford at Liebaert Projects 1

Curator Joachim Coucke over Kortrijk Art Space Dash

Since March 2014, artist and Kortrijk native Joachim Coucke has been run­ning art space DASH, one of the very few places for con­tem­po­rary art in his Belgian home­town. We had a chat with him about what it’s like to oper­ate out­side of the usu­al art epi­cen­ters, DASH’s recently…
Read More
Joachim coucke

Ofluxo bezocht Liebaert Projects in 2020

Liebaert Projects pre­sen­teert met trots drie nieuwe solo­ten­toon­stellin­gen van opkomende kun­ste­naars: Sebastian Jefford, Eva L’Hoest en Kamiel de Waal. Dit project mar­keert het moment waarop Liebaert Projects het volledi­ge poten­tieel van de voor­ma­lige vlasw­ev­er­ij De Stoop…
Read More
Liebaert Projects Kamielde Waal5 1

Özgür Kar wint de Volkskrant Beelden Kunst Prijs 2020

Kunstenaar Özgür Kar (1992) is de win­naar van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2020. Juryvoorzitter Barbara Visser over­handigde hem de pri­js tij­dens een feestelijke bijeenkomst in het Stedelijk Museum Schiedam. De uitreik­ing was live te horen bij Opium NPO Radio 4. De…
Read More
Ozgur Kar met op de achtergrond zijn werk At the end of the day 2019 Winnaar VKBKP 2020 1170x790

Traagheid: Het werk van Sebastian Jefford door Alex Bennett

The silk­worm is lazy to the human eye, yet its lazi­ness is active. Pendulous, it writes a lulling syn­tax in the air, sali­va-to-silk. Secreting near­ly one mile of fil­a­ment, the worm cocoons itself; sub­merged in hot water, the silk is loos­ened, killing the pupa in turn. The…
Read More
Liebaert Projects Sebastian Jefford4

“What Eats Around Itself” Daiga Grantina in gesprek met Alex Bennett

Alex Bennett: Hoewel je werk sculp­turale assem­blages van uiterst divers mate­ri­aal omvat, is het merk­waardig om te weten dat film je aan­vanke­lijke inter­esse had. Je hebt zelfs je eigen Super 8‑films gemaakt. Je hebt de Yellow Movies” van Tony Conrad genoemd als een belangrijke…
Read More
Daiga Grantina What Eats Around Itself Flash Art 12

Athena Papadopoulos vertelt over haar tentoonstelling The Apple Nun

De Apple Nun (Book of Hymns) is alomte­gen­wo­ordig in elke zaal van de ten­toon­stelling. Papadopoulos veran­dert de ruimte met een kran­ten­re­pro­duc­tie van de tekst die explosief ver­spreid is. Net als het nieuws van gis­teren – een stand-in voor de gevallen vrouw – vor­men de pagina’s…
Read More
Screenshot 2023 08 28 at 16 16 08