Nieuws

Sebastian Jefford in gesprek met Mike Oehler

Sebastian Jefford at Liebaert Projects 1

MO: Ik wilde je iets vra­gen over de Middeleeuwen. Na uw werk is er vaak sprake geweest van een sub­tiele knipoog ernaar, of van een mater­iële gevoe­ligheid die ideeën lijkt te sug­ger­eren van wat ik een Europese mid­deleeuw­er van de pop­u­laire ver­beeld­ing zou noe­men. Toch gebruik je hier in deze nieuwe Flower-werken heel direct beelden die uit de mid­deleeuwen lijken te komen of deze op zijn minst uitbeelden.

SJ: Ja dat is absolu­ut waar, ik ben geen his­tori­cus. Dit idee van een Europese Middeleeuwen van de volksver­beeld­ing’, zoals jij het zo bondig ver­wo­ordt, is iets waarin ik al een tijd­je zeer vrucht­bare grond heb gevon­den. Ik vind dit soort beeld’ van een his­torische peri­ode, dat voortkomt uit de kloof tussen feit en fout, bij­zon­der voedza­am. Zelfs toen ik hier met de beelden aan het werk was, wist ik zek­er dat het alle­maal uit de Middeleeuwen stamde, maar ik ging daar­na terug en con­troleerde de data en ze zijn alle­maal vanaf 1500. Toch leken ze in mijn hoofd deze peri­ode volledig te belichamen.

MO: Dus voor jou is de Middeleeuwen een man die poept en een varken dat zijn uitwerpse­len eet? Vertel me meer.

Deel op Facebook / Deel op Whatsapp

Gerelateerd

  • 19.jun.—18.jul.2021 / Solo Exhibition
  • Vernissage: 29.MEI.2024, 16:53

Sebastian Jefford

Natural Gas

LR Liebaert Projects Sebastian Jefford2