Over Liebaert Projects

Liebaert Projects is een sticht­ing voor Hedendaagse Beeldende Kunst in Kortrijk. Gehuisvest in de voor­ma­lige vlasw­ev­er­ij De Stoop uit 1888. Liebaert Projects maakt ten­toon­stellin­gen met jonge opkomende kun­ste­naars uit bin­nen- en buiten­land met een sterke focus op sculp­turaal werk en video. De vzw werd opgericht in 1999 door wijlen Gery Van Tendeloo samen met een groep ent­hou­si­aste kun­stliefheb­bers en verza­me­laars. Vandaag telt de vzw 14 leden onder lei­d­ing van cura­tor Joachim Coucke. Wilt u lid wor­den van onze vzw? Neem con­tact met ons op voor een extra woord­je uitleg.

Stuur ons een mail
Hierdsf7921 2200x