• 19.jun.—18.jul.2021 / Solo Exhibition
  • Vernissage: 19.JUN.2021, 19:00

Eva L'Hoest

Don't Feed the Birds

Liebaert Projects Eva L Hoest6
  • Vernissage: 19.JUN.2021, 19:00
  • Open: zondag 14:00—18:00
  • Closed: maandag tot zaterdag
  • Minister Liebaertlaan 1B, 8500 Kortrijk

Over Eva L'Hoest

Eva L’Hoest studeerde in haar geboortes­tad Luik aan de Académie Royale des Beaux-Arts. Momenteel woont en werkt ze in Brussel. Haar sculp­turen, per­for­mances en audio­vi­suele instal­laties wor­den wereld­wi­jd ten­toongesteld. Ze was al te gast op de Riga Biënnale, het Malmö Art Museum in Zweden, de 15e Biënnale van Lyon, de Okayama Art Summit Triënnale in Japan en Casino Luxembourg. Recentelijk had ze solo­ten­toon­stellin­gen in de Brusselse Botanique (The Inmost Cell) en bij Liebaerts Projects in Kortrijk (Don’t Feed The Birds). Haar meest recente werk was te zien op de Biënnale van Sydney. In okto­ber 2022 ontv­ing ze de Edward Steichen Award van MUDAM Luxemburg.

Het werk van Eva L’Hoest — sculp­turen, per­for­mance en audio­vi­suele instal­laties — zet dig­i­tale taal in als arche­ol­o­gisch hulp­mid­del om vra­gen over onze oor­sprong en herin­ner­in­gen te beant­wo­or­den. In haar oeu­vre onder­zoekt ze hoe zow­el col­lec­tieve als indi­vidu­ele men­tale beelden kun­nen wor­den gere­ac­tiveerd en gere­animeerd in een tech­nol­o­gis­che vorm. Voor haar zijn tech­nolo­gieën als 3D-ontwerp en com­put­er­graph­ics enerz­i­jds prothe­sen om de wereld te begri­jpen; aan de andere kant onder­zoekt ze het poten­tieel van deze tech­nolo­gieën als artistiek medium.

Eva L’Hoest werk­te een jaar lang aan het FIREBIRD-project. Geïnspireerd door arche­ol­o­gisch onder­zoek en onder­zoek­ers van UCL — Aegean Interdisciplinaire Studies, gebruik­te ze CGI om beelden te ontwikke­len die tij­dens de voorstelling op grote schaal in Bozar zullen wor­den gepro­jecteerd. De beelden trekken par­al­lellen tussen de Egyptische zon­aan­bid­ding en onze energiev­er­slav­ing, tussen de onster­fe­lijkheid van de mythis­che vuur­vo­gel en de lange halfwaarde­ti­jd van radioac­tief afval, tussen de zwaan van Sibelius en de regen­er­atieve aard van de natuur.

Liebaert Projects Eva L Hoest7
Website Artist

Nieuws